<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>

Czym jest kontrakt w psychoterapii i dlaczego jest taki ważny?

W swojej codziennej pracy z pacjentem/klientem wykorzystuję elementy różnych szkół psychoterapii. Dominującym nurtem, a jednocześnie bazą w procesie budowania relacji z drugim jest dla mnie Analiza Transakcyjna. Zalicza się ona do metod kontraktowych, czyli takich, które silnie akcentują obustronne zobowiązanie: psychoterapeuty wobec pacjenta i pacjenta wobec psychoterapeuty. Na głębszym poziomie jest to także zobowiązanie pacjenta wobec samego siebie. W moim przekonaniu to ono w największym stopniu determinuje powodzenie procesu psychoterapii.

Kontrakt w psychoterapii określa:

 1. Cel spotkań, przy czym warto podkreślić, że cel nie jest tu rozumiany jako twarde, niezmienne postanowienie, do którego będziemy za wszelką cenę dążyć. Wiele osób zgłasza się na psychoterapię, żeby odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: kim jestem, czego szukam, czego chcę? Poszukiwanie celu to także cel. Początkowo nakreślony przez pacjenta kierunek pracy może być modyfikowany w trakcie kolejnych spotkań, zależnie od jego woli i aktualnych potrzeb.
 2. Środki, których zapewnienie umożliwi dążenie do celu. Na tym etapie kontrakt formułowany jest na 3 poziomach:
  • Organizacyjny

   Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Ważne, by z czasem wspólnie wypracować stały dzień i godzinę sesji. Nieregularność zaburza proces. W życiu zdarzają się jednak różne sytuacje i nie zawsze możliwe jest ścisłe trzymanie się tej reguły. W takim przypadku obowiązuje zasada 24-godzinnego odwoływania. Jeśli pacjent odwoła spotkanie później niż 24 h przed ustaloną datą, umówienie się na kolejną sesję wymaga pokrycia kosztu wizyty, która przepadła. Zależnie od sytuacji możliwy jest udział osób trzecich w sesji, np. partnera. W pierwszym kroku musi być to jednak omówione pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą.

  • Profesjonalny

   Pacjent ma prawo w każdej chwili zweryfikować kompetencje oraz metody pracy psychoterapeuty. Najlepiej zrobić to już podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych, tak by niedomówienia czy wątpliwości nie utrudniały zawiązania przymierza. Komplet informacji na temat mojego rozwoju zawodowego, posiadanych uprawnień i kompetencji można także znaleźć tutaj.

  • Psychologiczny

   Ten poziom dotyczy relacji pomiędzy stronami kontraktu. Kładzie się tu nacisk na procesy psychologiczne związane z relacją, a także na role. Relacja terapeutyczna to przede wszystkim kontakt człowiek-człowiek. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jednocześnie kontakt specyficzny, w którym występuje tzw. asymetria ról. Oznacza to, że spotkania dotyczą wyłącznie spraw pacjenta: jego uczuć, myśli, emocji. Psychoterapeuta pozostaje neutralny, towarzysząc pacjentowi w jego rozwoju. Nie oznacza to jednak, że pomagający w ogóle nie wnosi swoich treści. Robi to, ale wyłącznie w odniesieniu do pacjenta, a także do relacji terapeutycznej.

Jasno i przejrzyście ustalony kontakt musi być świadomie zaakceptowany przez każdą ze stron: pacjenta i psychoterapeutę. Kontakt zawierany jest osobiście, w gabinecie, po wstępnym etapie konsultacyjnym. Zwykle jest to 2-3 spotkanie.

Dlaczego kontrakt jest taki ważny?

Dobrze sformułowany kontakt mobilizuje do pracy i zmiany, pozwala ułożyć skuteczny plan terapii, chroni przed zakłóceniami i nieporozumieniami. Efektywny kontrakt można poznać po tym, że: jest możliwy do zrealizowania oraz bezpieczny, a także mierzalny i sformułowany w pozytywny sposób.

Z psychoterapią jest trochę jak ze wspinaniem się na szczyt. Bez odpowiedniego przygotowania może być bardzo trudno pokonać całą trasę. Kontrakt to swego rodzaju ekwipunek na trasie, do którego można sięgać w razie potrzeby.